Γιάννης Ψυχάρης

Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ). Είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA), Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της ERSA και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέλος της Ομάδας Έργου του ΟΟΣΑ για την εκπόνηση της μελέτης «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020». Σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει λάβει μέρος ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες. Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής πολλών επιστημονικών συνεδρίων. Τα συγγραφικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις περιφερειακές ανισότητες και στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram