Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εθελοντών

Επεξεργασία Δεδομένων που Σχετίζονται με την Συμμετοχή των Εθελοντών στις Δράσεις που διοργανώνει η Wellbeingr

 

Πληροφορίες που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και τηρούνται από την Wellbeingr είναι τα ακόλουθα:

  1. Ονοματεπώνυμα Εθελοντών/ντριών
  2. Διεύθυνση /Ταχυδρομικός Κώδικας
  3. Πόλη /Χώρα προέλευσης
  4. Τηλέφωνα και Email επικοινωνίας
  5. Σχόλια που τυχόν θέλουν να προσθέσουν

 

Πηγές Δεδομένων

Τα στοιχεία που συλλέγονται προέρχονται από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες εθελοντές στις δράσεις της Wellbeingr και αφορούν μόνο τη συμμετοχή τους σε αυτές και σε ό,τι άλλο αφορά τις δραστηριότητες των ομάδων της Wellbeingr στις οποίες συμμετέχουν.

 

Σκοπός της συγκέντρωσης Πληροφοριών

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Wellbeingr για την συμμετοχή σας στην συγκεκριμένη κάθε φορά δράση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.

 

Ασφάλεια

Προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, και για να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων, καθώς και να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση της πληροφορίας, εφαρμόζουμε τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

 

Αποδέκτες Δεδομένων

Οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγονται για τους εθελοντές, θα είναι διαθέσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Wellbeingr, με σχετική και απτή/άμεση ανάγκη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

 

Τα δικαιώματα σας

 

Δικαίωμα Τι σημαίνει
1. Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες, που επεξεργάζονται από την Wellbeingr
2. Δικαίωμα Διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε πληροφορία, σε περίπτωση που είναι ανακριβής ή ελλιπής.
3. Δικαίωμα Διαγραφής Είναι γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη», και σε απλούς όρους, σας παρέχεται το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή ή την αφαίρεση της πληροφορία σας, εφόσον δεν υφίσταται επιτακτικός λόγος για την Wellbeingr να συνεχίζει να την χρησιμοποιεί. Το παρόν δεν αποτελεί γενικό δικαίωμα διαγραφής. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα «να αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιστάσεις. Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, η Wellbeingr διατηρεί το δικαίωμα ακόμα της αποθήκευσης της πληροφορίας αλλά δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει περαιτέρω.
5. Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη και σε μορφή αναγνώσιμη μηχανικά σε ορισμένες περιπτώσεις.
6. Το δικαίωμα αντίρρησης Έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, ή σε περίπτωση που δεν είσαστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένος/η με την απάντηση στην αντίρρηση/ένσταση σας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σύμφωνη με το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να προβείτε σε υποβολή ένστασης/αντίρρησης στην αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Διάρκεια Διατήρησης

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή τον τερματισμό της σχέσης σας μαζί μας.

 

Τρόπος Επικοινωνίας με την Εταιρεία μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, παράκληση, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο info@wellbeingr.org

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram